קומת משרדים 540 מ"ר בכניסה לירושלים, בנין מכובד עם שומר

, בקומה 6, פינוי 3/2019, דמי ניהול 12.0

$19

בבנין משרדים בכניסה לעיר להשכרה

קומת משרדים עצמאית בשטח 540 מ"ר

Ffd424b7c44ec87397ba64b046e90554