למכירה בית פרטי בית חורון

$685,832
21a0a4ad0eed2302c705f76626e32b61
Be831c1a890cb2f92d6ea9520c819db7
Bdcdec58767a40579744cf7a295fb18f