מחיר מציאה לשבוע בלבד!

3 חדרים, 76 מ"ר שטח בנוי, בקומה 2.5, מגרש 90 מ"ר, פינוי גמיש

$583,139

למכירה! בג. מרדכי ברח' משאת משה, 3 חד', ק. 2.5, זכויות בניה לקומה נוספת! 63 בטאבו ,במדידה 68 מ"ר וכ 90 מ"ר כולל מרפסות שהוכנסו לדירה. 

משופצת קומפלט! דירה יפהפיה עם נוף לכיוון עמק המצלבה! 2 שירותים,חדר ארונות,מרפסת סוכה.

לאה עוצמה נכסים

050-7971552

B0036cdfb84b4bf6a09e5896fc58b018
Ec840d1aea6024db6125c9c67efa2a02
49f27063ca5d1cd32e1c0b93ef35aec9
5ea058aef1e32612cf6c54c8b3bdf0c1
2ea44883e789ba9f38001d53bc84348c
93f79c3932d819caa00a44a88abc6d99