בלב המושבה היוונית

3.5 חדרים, בקומה 0

$755,405

בלב המושבה היוונית, במיקום מדהים, מוקף ירוק, רחוב יהושופט. 3.5 חדרים, קומה א, לשיפוץ טוטאלי, אופציה ממשית להוסיף ממ"ד. מבקשים 2900000.

233266f9051d8fa96523e7042440a0b5
3c7c82f33a3dc3a11bfe55fb590256a9